พื้นที่สำหรับการเขียน การเรียบเรียง และการตีพิมพ์ ในสนามภาคขยาย

soi selection

  • all
  • essays
  • interviews
  • projects
  • events
  • shop
interviews

บทสัมภาษณ์ 6x6 กับ ภัควดี วีระภาสพงษ์

6x6 interview with Pakavadi Weerapaspong

interviews

บทสัมภาษณ์ 6x6 กับ โช ฟุกุโตมิ

6x6 interview with Sho Fukutomi (福冨渉)

interviews

บทสัมภาษณ์ 6x6 กับ หวง เซิ่งเหว่ย

6x6 interview with Huang Shengwei (黄胜伟)

essays

อ่านใหม่เด๊ดไดรฟ์ของฟรอยด์: นวมทอง ไพรวัลย์, ฝันยาว, มนุษยนิยมปลาด

Understanding the Freudian Death Drive: Nuamtong Praiwal, Long Dream, Weird Humanism

interviews

บทสัมภาษณ์ 6x6 กับ ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น

6x6 interview with Tyrell Haberkorn

press

แด่การผลัดทิ้งซึ่งหญิงชาย แด่ความลื่นไหลที่ผลิบาน (Beyond the Gender Binary)

essays

An Orange is Nearly Setting

จำ จาก พราก พบ

interviews

บทสัมภาษณ์ 6x6 กับ พีระ ส่องคืนอธรรม

6x6 interview with Peera Songkünnatham

interviews

บทสัมภาษณ์ 6x6 กับ ก้อง ฤทธิ์ดี

6x6 interview with Kong Rithdee

interviews

เขียน (แด่) ผู้ไร้สิ่งปลอบประโลม: บทสัมภาษณ์กับอรุณธตี รอย

Write (to) the unconsoled: An Interview with Arundhati Roy

press

รวมบทความของฮิโตะ ชไตเยิร์ล: ประเด็นชั่ยๆ ของยุคสมัยในความเกี่ยวดองของ #เทคโนโลยี #ศิลปะ และ #การทหาร

literary

นวนิยาย จุติ ภาคอังกฤษ

The Fabulist, the novel by Uthis Haemamool

essays

อ่านตาเธอไม่ออก:
โอบกอดในช่องว่างระหว่างวัฒนธรรม

Can't Read Your Eyes:
an embrace in the space between cultures

essays

คุกมันก็แค่โรงละคร

As If the Prison Were a Play

essays

มหรสพความสงสารที่ถูกฟังจากมุมสูง

Vertical Empathy in HUMANIMAL

essays

เว้นไว้ให้ความพัลวัน

Leaving Spaces for the Unruly

essays

มังกรแห่งเสรีภาพ
ของเออร์ซูล่า เค เลอ กวิน

studio

ร่างไร้ขอบกาย

Cuerpo sin contorno

studio

Eating Bitter as Gratitude for Hard Work: In Anticipation of Independent Publication Practices on Slow Down

Eating Bitter as Gratitude for Hard Work: In Anticipation of Independent Publication Practices on Slow Down

soi podcast

Coming Soon