logo

ซอย | soi หรือ ‘soi squad’ คือแพลตฟอร์มสองภาษาสำหรับการเขียน การเรียบเรียง และการตีพิมพ์ในสนามภาคขยาย

ซอย ยักย้ายได้หลายท่วงท่าในดินแดนของตัวบท เต้นรำกับจินตนาการ และมุ่งมั่นสร้างโครงข่ายของความคิดและเครือข่ายของนักเขียน ซอยพูดในหลายภาษาและปรารถนาจะแปลงกิจของการเขียนและการสร้างถ้อยคำในท่วงทำนองที่กว้างขวางและคึกคะนองที่สุด แบบปฏิบัติ ของ ‘การเขียน การเรียบเรียง และการตีพิมพ์ในสนามภาคขยาย’ จึงเป็นใจกลางสำคัญของซอย ด้วยว่าเราเชื่อในความใจกว้างของเวลาและสปิริตที่ไม่เคยหยุดพักเพื่อจะเรียนรู้และรื้อการเรียนรู้นั้น

‘ซอย’ เป็นคำไทยสั้นๆ คุ้นหูที่เรายืมใช้เรียกตัวเอง ด้วยกายภาพของ ‘ซอย’ เป็นโครงสร้างอเนกประสงค์ที่ปรับเปลี่ยนตัวเองตามการใช้งาน ของผู้คนที่อยู่อาศัย ทั้งยังหมายพื้นที่และการขนถ่ายในฐานะหลักแหล่งของการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนที่ไม่รู้จบ ในพลวัตเช่นนี้ที่เราใช้อุปมาของ ‘ซอย’ เป็นที่ทางของความรู้ที่ปรากฏอยู่ในทุกใบหน้าของคนเดินดิน

ซอย | soi or ‘soi squad’ is a bilingual platform for writing, editing, and publishing in the expanded field.

soi maneuvers multiple gestures within the textual terrain, dances with the faculty of imagination, and strives to build a web of thoughts and a network of writers. soi is a polyglot who desires to interpret the act of writing and the production of words in the widest and wildest sense. The practice of ‘writing, editing and publishing’ is pivotal to soi as we believe in a generosity of time and a restless spirit to learn and unlearn. 

‘soi’, a word familiar to Thais, is borrowed to name our entity. The physicality of ‘soi’ is a versatile infrastructure that adjusts itself to accommodate the basis of urban living, it also recognises places and logistics as sources of endless learning and sharing. In such a dynamic, we take a metaphor of ‘soi’ as a site of knowledge existing in all pedestrians. 

 

ขณะนี้ซอยมีองค์ประกอบสามส่วนหลักที่ทำงานขนานและถ่ายโอนกันไปมา

soi now consists of three concurrent and converging parts

สำนักพิมพ์ซอย ผลิตหนังสือเกี่ยวกับการวิจารณ์ศิลปะหลากแขนงและวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องแต่ง บันทึก และงานทดลองเชิงตัวบททุกประเภท สำนักพิมพ์ซอยยังขยายงานไปถึงภาคที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และสายส่งหนังสือ

soi press produces multiple forms of books about arts criticism and contemporary culture, fiction, memoir and all text-based experiments. soi press also extends its body into publishing consultancy and book distribution.

ซอยวรรณกรรม ขยายความหมายของการเขียนและงานทางวรรณกรรม สนับสนุนนักเขียนไทยให้เข้าถึงผู้อ่านในวงกว้างมากขึ้น ด้วยการสร้างสิ่งพิมพ์ข้ามพื้นที่และข้ามตัวบทผ่านงานแปลที่ละเอียดลออและ/หรือการเรียบเรียงตีพิมพ์ผลงานใหม่ อีกทั้งซอยวรรณกรรมยังให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักเขียนวรรณกรรมและศิลปินแขนงต่างๆ ที่ทำงานกับตัวบทที่ต้องการตีพิมพ์ผลงานในภาษาอื่น

soi literary expands the definition of writing and literary work and supports Thai authors and artists to reach a wider readership by creating interlocal as well as intertextual publishing through meticulous translation and/or re-edition. soi literary also offers hands-on assistance for all the necessary tasks to get Thai literary works published in other languages.

soi-studio

ซอย สตูดิโอ คือห้องแล็บและสำนักงานที่ปรึกษาไปพร้อม ๆ กัน ทีมงานของสตูดิโอประกอบไปด้วยนักเขียน นักแปล นักเล่าเรื่อง และนักออกแบบที่การันตีงานค้นคว้าที่แข็งแรง ความคิดสร้างสรรค์ไม่รู้จบ ไอเดียที่ประณีตบรรจง จนถึงการทดลองที่มีความหมาย

soi studio is a laboratory and consultancy studio. The studio team of exemplary writers, translators, storytellers, and designers guarantee rigorous research, infinite creativity, idea craftsmanship, and meaningful experimentation.