บันทึกคำสั่งซื้อสำเร็จ

รายละเอียดคำสั่งซื้อ

ชื่อ-นามสกุล :

ที่อยู่จัดส่ง :

หมายเลขโทรศัพท์ :

อีเมล :

หมายเหตุ :

จำนวนสั่งซื้อ : เล่ม

ยอดรวม : บาท

* หากข้อมูลผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขข้อมูล โปรดติดต่อที่ [email protected]

วิธีชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาหลานหลวง

ชื่อบัญชี บริษัท ซอย สควอด จำกัด

เลขบัญชี 074-8-03926-0

ยืนยันการชำระเงิน