ร่างไร้ขอบกาย

Cuerpo sin contorno

[เม็กซิโก ซิตี้] ซอย | soi ทำงานร่วมกับศิลปินกลุ่มในชื่อ RRD (Red de Reproducción y Distribución) และ โรมิน่า อาร์ โซเรียโน่ (Romina R Soriano) ในเวิร์คช็อปที่เรียกว่า ‘ร่างไร้ขอบกาย’ (Cuerpo sin contorno) ที่การพูดไม่ได้ครองบทบาทหลักของการสื่อสาร และภาษาไม่ได้เป็นแค่การแสดงออกที่ทำงานได้ สารไม่จำเป็นต้องส่งผ่านห่วงโซ่ทางภาษาศาสตร์ แต่มันส่งผ่านร่างกาย ท่วงท่า เสียงรบกวน การลอกเลียน ความเข้มข้น การเคลื่อนไหว และจังหวะ เป็นต้น

เวิร์คช็อปแนวทดลองนี้แบ่งออกเป็นสามขั้นตอน 1) ห้องแล็บภายในทีม 2) การทดลองทางร่างกาย 3) การรวมตัวในพื้นที่สาธารณะ

[Mexico city] RRD (Red de Reproducción y Distribución) and Romina R Soriano, in collaboration with ซอย | soi, created ‘Cuerpo sin contorno’, a workshop that speech does not have a primary role, and language is not the only viable form of expression. Message does not pass through linguistic chains; it does via the body, postures, noises, mimicry, intensities, movement, rhythm, etc.

There are 3 stages of the experimental workshop:

1) Laboratory

2) Experiment

3) Public Assembly