ซอย สตูดิโอ คือห้องแล็บและสำนักงานที่ปรึกษาไปพร้อม ๆ กัน ทำงานทั้งในแบบโครงงานร่วมมือและโครงการว่าจ้าง ทีมงานของสตูดิโอประกอบไปด้วยนักเขียน นักแปล นักเล่าเรื่อง และนักออกแบบที่การันตีงานค้นคว้าที่แข็งแรง ความคิดสร้างสรรค์ไม่รู้จบ ไอเดียที่ประณีตบรรจง จนถึงการทดลองที่มีความหมาย

soi studio is a laboratory and consultancy studio, working both in collaboration and commission. The studio team of exemplary writers, translators, storytellers, and designers guarantee rigorous research, infinite creativity, idea craftsmanship, and meaningful experimentation.

our projects

‘Eating Bitter as Gratitude for Hard Work: In Anticipation of Independent Publication Practices on Slow Down’ is a conversation between participants of Distribution Assembly East (DAE).

‘Eating Bitter as Gratitude for Hard Work: In Anticipation of Independent Publication Practices on Slow Down’ is a conversation between participants of Distribution Assembly East (DAE).

[เม็กซิโก ซิตี้] ซอย | soi ทำงานร่วมกับศิลปินกลุ่มในชื่อ RRD และ โรมิน่า อาร์ โซเรียโน่ ในเวิร์คช็อปที่เรียกว่า 'ร่างไร้ขอบกาย' (Cuerpo sin contorno) ที่การพูดไม่ได้ครองบทบาทหลักของการสื่อสาร และภาษาไม่ได้เป็นแค่การแสดงออกที่ทำงานได้ สารไม่จำเป็นต้องส่งผ่านห่วงโซ่ทางภาษาศาสตร์ แต่มันส่งผ่านร่างกาย ท่วงท่า เสียงรบกวน การลอกเลียน ความเข้มข้น การเคลื่อนไหว และจังหวะ เป็นต้น

เวิร์คช็อปแนวทดลองนี้แบ่งออกเป็นสามขั้นตอน 1) ห้องแล็บภายในทีม 2) การทดลองทางร่างกาย 3) การรวมตัวในพื้นที่สาธารณะ

[Mexico city] RRD (Red de Reproducción y Distribución) and Romina R Soriano, in collaboration with ซอย | soi, created 'Cuerpo sin contorno', a workshop that speech does not have a primary role, and language is not the only viable form of expression. Message does not pass through linguistic chains; it does via the body, postures, noises, mimicry, intensities, movement, rhythm, etc.

There are 3 stages of the experimental workshop: 1) Laboratory 2) Experiment 3) Public Assembly