ซอย สตูดิโอ คือห้องแล็บและสำนักงานที่ปรึกษาไปพร้อม ๆ กัน ทำงานทั้งในแบบโครงงานร่วมมือและโครงการว่าจ้าง ทีมงานของสตูดิโอประกอบไปด้วยนักเขียน นักแปล นักเล่าเรื่อง และนักออกแบบที่การันตีงานค้นคว้าที่แข็งแรง ความคิดสร้างสรรค์ไม่รู้จบ ไอเดียที่ประณีตบรรจง จนถึงการทดลองที่มีความหมาย

soi studio is a laboratory and consultancy studio, working both in collaboration and commission. The studio team of exemplary writers, translators, storytellers, and designers guarantee rigorous research, infinite creativity, idea craftsmanship, and meaningful experimentation.

our projects

ซอย รีวิว คือวารสารรายปีสองภาษา (ไทย-อังกฤษ​) สำหรับตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยเลือกธีมหลักของแต่ละปีเพื่อค้นหานักเขียนและนักวิจารณ์ที่คลุกคลีอยู่กับพื้นที่การทำงานของตัวเองเท่าๆ กับใส่ใจเชื่อมโยงบทสนทนาในวงที่กว้างขึ้น
.
ซอย รีวิว ฉบับเปิดตัว 2022 จะเป็นการร่วมงานกับ BIPAM เพื่อคัดเลือกนักเขียนนักวิจารณ์ผ่าน Open Call ที่จะใช้เวลาร่วมกันชมโปรแกรมทั้งหมดของเทศกาลในช่วงเดือนกันยายน จากนั้นก็ร่วมเวิร์คช็อปที่จัดโดยทีมซอยในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยทีมนักเขียนนักวิจารณ์ที่ถูกคัดเลือกจะร่วมวงถกเถียงกันในประเด็นของ Performance Studies หลังจากเวิร์คช็อปก็จะเป็นการพัฒนาข้อเขียนตั้งแต่กระบวนการค้นคว้า สร้างบทวิเคราะห์ โดยทุกกระบวนการนี้จะมีทีมบรรณาธิการของซอย และบรรณาธิการรับเชิญรายฉบับร่วมวงทำงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นจนจบ

soi review is an annual bilingual journal (Thai-English) to publish essays and reviews on contemporary art and culture. The theme changes with each issue, seeking writers and critics that are immersed in their own practices, as much as they are engaged with the conversations beyond their fields.
.
soi review inaugural issue 2022 will collaborate with BIPAM to select writers and critics through an open call system, who will attend all the performances in the festival through the month of September. They will participate in a series of workshops hosted by soi’s team in November to discuss the issues relevant in Performance Studies. The workshops are precursory to the research and writing of a critical piece that each participant is expected to produce as their final product. Every stage will be closely supervised by soi’s editorial team and guest-editor for each issue.

‘Eating Bitter as Gratitude for Hard Work: In Anticipation of Independent Publication Practices on Slow Down’ is a conversation between participants of Distribution Assembly East (DAE).

‘Eating Bitter as Gratitude for Hard Work: In Anticipation of Independent Publication Practices on Slow Down’ is a conversation between participants of Distribution Assembly East (DAE).

[เม็กซิโก ซิตี้] ซอย | soi ทำงานร่วมกับศิลปินกลุ่มในชื่อ RRD และ โรมิน่า อาร์ โซเรียโน่ ในเวิร์คช็อปที่เรียกว่า 'ร่างไร้ขอบกาย' (Cuerpo sin contorno) ที่การพูดไม่ได้ครองบทบาทหลักของการสื่อสาร และภาษาไม่ได้เป็นแค่การแสดงออกที่ทำงานได้ สารไม่จำเป็นต้องส่งผ่านห่วงโซ่ทางภาษาศาสตร์ แต่มันส่งผ่านร่างกาย ท่วงท่า เสียงรบกวน การลอกเลียน ความเข้มข้น การเคลื่อนไหว และจังหวะ เป็นต้น

เวิร์คช็อปแนวทดลองนี้แบ่งออกเป็นสามขั้นตอน 1) ห้องแล็บภายในทีม 2) การทดลองทางร่างกาย 3) การรวมตัวในพื้นที่สาธารณะ

[Mexico city] RRD (Red de Reproducción y Distribución) and Romina R Soriano, in collaboration with ซอย | soi, created 'Cuerpo sin contorno', a workshop that speech does not have a primary role, and language is not the only viable form of expression. Message does not pass through linguistic chains; it does via the body, postures, noises, mimicry, intensities, movement, rhythm, etc.

There are 3 stages of the experimental workshop: 1) Laboratory 2) Experiment 3) Public Assembly