หนังสือแปล

ถ้อยแถลงเพื่อเรา 99% (Feminism for the 99%)

F99-back cover
Screen Shot 2564-03-25 at 13.12.15
Screen Shot 2564-03-25 at 13.12.29
Screen Shot 2564-03-25 at 13.14.39
Screen Shot 2564-03-25 at 13.12.54
Screen Shot 2564-03-25 at 13.15.20
F99-back cover
Screen Shot 2564-03-25 at 13.12.15
Screen Shot 2564-03-25 at 13.12.29
Screen Shot 2564-03-25 at 13.14.39
Screen Shot 2564-03-25 at 13.12.54
Screen Shot 2564-03-25 at 13.15.20

ชื่อหนังสือ | book title

ถ้อยแถลงเพื่อเรา 99%

เขียนโดย | written by

ชินเซีย อารุซซา | Cinzia Arruzza

ติถี ภัฏฏาจารย์ | Tithi Bhattacharya

แนนซี่ เฟรเซอร์ | Nancy Fraser

แปลโดย | translated by

อรชร ดำรงจิตติ

พริม มณีโชติ (คำโปรยและคำอุทิศ)

บทคัดย่อ | excerpt

ขบวนการปลดแอกของเฟมินิสต์ที่ชูธงอัตลักษณ์และการแสดงออกของผู้หญิงมักติดหล่มอยู่ตรงอภิสิทธิ์ของชนชั้น รวมถึงเป็นการต่อต้านที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เท่าเทียมกันตั้งแต่แรก หนังสือ Feminism for the 99% กำลังบอกเราว่า ขบวนการเฟมินิสม์ต้องมีลักษณะต่อต้านทุนนิยม มุ่งเน้นแนวคิดเชิงสังคมนิยม และต่อต้านการเหยียดผิว ใจความหลักของ F99 จึงเป็นการขับเคลื่อนขบวนการความเท่าเทียมทางเพศที่ดับเครื่องชนปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งกดทับบรรดาผู้หญิงและคนชายขอบส่วนมาก (99%) บนโลกใบนี้ (ไม่ใช่แค่กลุ่ม ‘ผู้หญิงเก่ง’ ที่ถือการแสดงออกบนอภิสิทธิ์บางอย่าง) ตั้งแต่เรื่องที่อยู่อาศัย ความยากจน ความรุนแรง การข่มขืน ค่าแรงอันไม่เป็นธรรม การเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ขาดพร่อง นโยบายพรมแดนกีดกันผู้อพยพ ไปจนถึงปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศ นี่คือแถลงการณ์ที่ชวนให้ขบคิดอย่างถึงรากว่า เมื่อเราพูดถึงขบวนการสตรีนิยมหรือเฟมินิสม์ในปัจจุบัน เรากำลังพูดถึงขบวนการเพื่อใครอยู่?

หนังสือ Feminism for the 99% แปลออกไปเป็นภาษาต่างๆ แล้วจำนวนยี่สิบกว่าภาษาทั่วโลก สำหรับหนังสือ Feminism for the 99% ภาคภาษาไทย นับเป็นสำนวนแปลฉบับที่สองของประเทศในภูมิภาคเอเชีย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.feminismforthe99.org/

ทีมบรรณาธิการ | editorial team

ค้นคว้าข้อมูลและพิสูจน์อักษร ชญานิน ไทยจงรักษ์

บรรณาธิการต้นฉบับ มุกดาภา ยั่งยืนภราดร

บรรณาธิการบริหาร จุฑา สุวรรณมงคล

ออกแบบหนังสือและจัดเรียงรูปเล่ม | book design

ขจรยศ แย้มประดิษฐ์