หนังสือแปล

แด่การผลัดทิ้งซึ่งหญิงชาย แด่ความลื่นไหลที่ผลิบาน (Beyond the Gender Binary)

bluebg-final4FEB2021
BGB.ex00
BGB.ex01
BGB.ex04png
BGB.ex03
bluebg-final4FEB2021
BGB.ex00
BGB.ex01
BGB.ex04png
BGB.ex03

ชื่อหนังสือ | book title

แด่การผลัดทิ้งซึ่งหญิงชาย แด่ความลื่นไหลที่ผลิบาน

เขียนโดย | written by

อลก เวด-เมนอน | Alok Vaid-Menon

แปลโดย | translated by

มุกดาภา ยั่งยืนภราดร

บทคัดย่อ | excerpt

อลก เวด-เมนอน (Alok Vaid-Menon) เปิดโปงและตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของ ‘ชายจริงหญิงแท้’ หรือที่เรียกว่า เพศทวิลักษณ์ อันเป็นสิ่งที่เราได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เกิดจนตาย ตัวเลือกที่ว่าไม่เป็น ‘ชาย’ ก็ต้องเป็น ‘หญิง’ แท้จริงแล้วเป็นเพียงมายาคติที่แฝงฝังมากับโครงสร้างอำนาจในสังคม หนังสือเล่มนี้บอกเล่าข้อเท็จจริงประการนี้ผ่านเรื่องเล่าของปัจเจกที่ชวนให้ยิ้มออกมา ก่อนจะพาผู้อ่านมาสัมผัสกับความเป็นจริงในสังคมที่ทำให้รู้สึกหดหู่จนไม่อาจทนเพิกเฉย เวด-เมนอน ในฐานะผู้ปฏิเสธบรรทัดฐานทางเพศของสังคม ชวนให้เราครุ่นคิดและก้าวข้ามความลักลั่นเบียดแคบของโลกที่มีเพียงสองเพศ มุ่งหน้าสู่สังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายอันสร้างสรรค์ เพื่อที่เราจะได้โอบรับความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ พอกันที ปิ(ด)ตาธิปไตย | Damned Be Patriarchy

ทีมบรรณาธิการ | editorial team

ค้นคว้าข้อมูลและพิสูจน์อักษร ชญานิน ไทยจงรักษ์

บรรณาธิการต้นฉบับ จุฑา สุวรรณมงคล

ออกแบบหนังสือ | book design

จัดเรียงรูปเล่ม ญาณิศา ปรักกโมดม

ภาพประกอบ juli baker and summer

ออกแบบปก ขจรยศ แย้มประดิษฐ์