So you say you make books?

Written By

ซอย สควอด | soi squad

เข้าสู่ปีที่สาม ซอยชวนผู้อ่านไตร่ตรองคำถามเกี่ยวกับการผลิตหนังสือ ไปจนถึงเศรษฐกิจบนฐานของความรู้ โดยมองลงไปในรายละเอียดของภาคปฏิบัติ งานเชิงนโยบาย รวมสิ่งที่มีผู้บุกเบิกมาก่อนหน้า ฝันค้าง ฝันที่ยังไปไม่ถึง (หรือกระทั่งฝันกลางวัน) เพื่อไม่ให้การพูดถึงปัญหาเป็นเพียงการบ่นพึมพัมแล้วเข้านอนไป ขอเรียกบทสนทนาและกิจกรรมในระยะเวลาครึ่งหลังของปี 2022 เล่นๆ ว่า *soi trooper*:

ซีรีส์ออนไลน์ชื่อ *Literary Espionage* จะชวนมองย้อนอดีตไปดูหน้าตา ‘สายลับ’ ของการแปลวรรณกรรมไทยไปสู่ภาษาอื่นที่เกิดขึ้นบนสายสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกเป็นส่วนใหญ่ บางคนอาจรู้แล้วว่าซอยกำลังสร้าง ‘literary agency’ หรือที่เราเรียกว่า *soi literary* เพื่อเข้ามาดูแลผลงานนักเขียนและศิลปินไทย เพื่อขยายโอกาสให้ผลงานเหล่านั้นได้อยู่ร่วมในสนามวรรณกรรมนานาชาติ ผ่านการแปล พัฒนาตัวบท เจรจา นำเสนอ และอีกสารพัดกระบวนท่าที่เรากำลังเรียนรู้ การทบทวนสิ่งที่ผู้คนจำนวนหนึ่งพยายามทำมาก่อนหน้าคือการ acknowledge ว่าสายลับทางวรรณกรรมเหล่านั้นได้ให้พื้นที่เราไตร่ตรองบทเรียนในทางอ้อม และช่วยให้เราเห็นเค้าโครงความคิดที่อาจมาช่วยพัฒนาแบบปฏิบัติต่อจากนั้นได้แข็งแรงมากขึ้น

อีกหนึ่งขบวนที่พ่วงตามมาคือ *FAQ* เป็นคำถามที่ (ยัง) เถียงกันไม่จบในโลกหนังสือนานาชาติ เสริมทัพด้วย *survive & thrive* ในระหว่างการทำงานวิจัยเชิงนโยบาย เราอยากชวนส่องดูโมเดลในประเทศต่างๆ ที่ออกมาแบบมาเกื้อหนุนการผลิตความรู้เพื่อไม่ให้ ‘ตลาด’ กลายเป็นเพียงกลไกเดียวในการกำหนดความอยู่รอดของคนทำงาน รวมถึงคำถามว่าจริงหรือที่ปากท้องต้องอิ่มก่อนแล้วจึงค่อยพัฒนาภาควัฒนธรรม?

ส่วนทางฝั่งสำนักพิมพ์ เราก็กลับไปลองมองดูซีรีส์ ‘พอกันที ปิ(ด)ตาธิปไตย’ จากปีก่อน ที่ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปีหน้า แต่แทนที่จะมาทวนซ้ำเฉพาะหนังสือของตัวเอง เราเลือกหนังสือจำนวนหนึ่งจากสำนักพิมพ์ไทยและหนังสือในภาษาอื่นเพื่อนำมา ‘อ่านภาคขยาย’ โยงใยกรณีรายล้อมประเด็น ‘gender’ ที่เราอยากชวนคุยบนพื้นที่ที่เงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ตัดผ่านกันวุ่นวายในซีรีส์ชื่อ ‘ชุมทางเจนเดอร์’

แต่สิ่งที่เราสนใจมากกว่าการโพสต์คอนเท้นท์ คือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดที่เกิดจากการฝึกฝนทดลองทำ ในช่วงเวลาไม่ไกลจากนี้เราจะเปิดตัว editorial workshop ภาคทดลองงาน เพื่อเจอกับผู้อ่านและคนทำงานหนังสือ โดยเฉพาะคนทำงานบรรณาธิการที่เป็นทักษะสำคัญและยังต้องส่งเสริมพัฒนากันอย่างจริงจังกันต่อไป

แน่นอนว่ายังมีหนังสือแปลไทยที่ดำเนินมาและยังดำเนินต่อไป รวมถึงโครงการหนังสือสองภาษาที่เราจะเริ่มผลิตภายในปีนี้ — ถ้าสนใจร่วมขบวนกับเราไปอย่างช้าๆ โปรดติดตาม.

Entering our 3rd year, soi invites readers to take a closer look at questions ranging from bookmaking to knowledge economy. We zoom into the nitty-gritty of practice and policy making, the legacies of past pioneers, half-buried (or half-baked) dreams, in order to move criticality beyond casual complaint. Therefore, we’d like to call this series of conversations and activities in the last half of 2022 *soi trooper*:

The online series *Literary Espionage* goes back in time to identify the ‘agents’ of Thai literature in translation who operated between clandestine interpersonal relationships. Some may know of our ongoing mission to build *soi literary*, a literary agency that represents Thai authors and artists on the global literary platform through translation, re-edition, rights negotiation, and many other ‘tradecrafts’ that we are attempting to hone. In doing so, we also want to acknowledge the efforts of many people who have previously blazed the trails, allowing us to map and manoeuvre with the agency model much more steadily than before.

Following closely behind is *FAQ*, a series of debates in the international publishing arena, and *survive & thrive*, a series about our research on cultural and economic policies that shed light on infrastructures for knowledge production in different countries where workers do not have to rely solely on ‘the market’ to survive. All of this leads to the question: is it really true that arts and cultural development must come after solving ‘economic’ problems?

As part of soi press’s *Damned Be Patriarchy* publication series, which began in 2021 and will run through 2023, we compiled a list of books from Thai and foreign publishers, as well as our own, to create an ‘expanded reading’ list. It explores the chaotic debates, contexts, and factors of intersectionality in an online series called *Gender Junction*.

Aside from posting content, we’re more interested in facilitating the exchange of experiences and ideas that arise out of practice. We will soon announce our pilot *editorial workshop* so that we can meet readers and bookmakers, particularly editors whose skills are just as vital and require extensive nurturing.

In the pipeline, there are books that are being translated into Thai, as well as bilingual publication projects starting this year — so, if you wish to join our slow release, follow us.

ซอย สควอด |
soi squad

ซอย สควอด ทำงานที่ยักย้ายได้หลายท่วงท่าในดินแดนของตัวบท เต้นรำกับจินตนาการ และมุ่งมั่นสร้างโครงข่ายของความคิดและเครือข่ายของนักเขียน ซอย สควอด พูดในหลายภาษาและปรารถนาจะแปลงกิจของการเขียนและการสร้างถ้อยคำในท่วงทำนองที่กว้างขวางและคึกคะนองที่สุด แบบปฏิบัติ ของ ‘การเขียน การเรียบเรียง และการตีพิมพ์ในสนามภาคขยาย’ จึงเป็นใจกลางสำคัญของซอย ด้วยว่าเราเชื่อในความใจกว้างของเวลาและสปิริตที่ไม่เคยหยุดพักเพื่อจะเรียนรู้และรื้อการเรียนรู้นั้น.

‘soi squad’ maneuvers multiple gestures within the textual terrain, dances with the faculty of imagination, and strives to build a web of thoughts and a network of writers. soi squad is a polyglot who desires to interpret the act of writing and the production of words in the widest and wildest sense. The practice of ‘writing, editing and publishing’ is pivotal to soi as we believe in a generosity of time and a restless spirit to learn and unlearn.

ซอย สควอด ทำงานที่ยักย้ายได้หลายท่วงท่าในดินแดนของตัวบท เต้นรำกับจินตนาการ และมุ่งมั่นสร้างโครงข่ายของความคิดและเครือข่ายของนักเขียน ซอย สควอด พูดในหลายภาษาและปรารถนาจะแปลงกิจของการเขียนและการสร้างถ้อยคำในท่วงทำนองที่กว้างขวางและคึกคะนองที่สุด แบบปฏิบัติ ของ ‘การเขียน การเรียบเรียง และการตีพิมพ์ในสนามภาคขยาย’ จึงเป็นใจกลางสำคัญของซอย ด้วยว่าเราเชื่อในความใจกว้างของเวลาและสปิริตที่ไม่เคยหยุดพักเพื่อจะเรียนรู้และรื้อการเรียนรู้นั้น.

‘soi squad’ maneuvers multiple gestures within the textual terrain, dances with the faculty of imagination, and strives to build a web of thoughts and a network of writers. soi squad is a polyglot who desires to interpret the act of writing and the production of words in the widest and wildest sense. The practice of ‘writing, editing and publishing’ is pivotal to soi as we believe in a generosity of time and a restless spirit to learn and unlearn.